مقاله

طبیعتِ نامعین (نگاهی به نظریات جان کیج موسیقیدان آوانگارد)

نویسنده : علیرضا امیرحاجبی اینگونه که به نظر می آید،جنجال ها در حوزه موسیقی معاصر نسبت به دهه های گذشته تا حدی کاهش یافته است و موسیقیدانان و آهنگسازان خط و ربط خود با  مسائل درونی و بیرونی،مسائل مرتبط و نامرتبط به موسیقی را به طرق مختلف مدیریت کرده اند. البته نباید سوگیری های شخصی […]

ادامه مطلب