اصغر قربانی

توسعه دهنده

مریم ایمانی

کارشناس فروش

مهران محمدی

مدیر فروش

سمیه مقدم

هم بنیانگذار

میثم خدایی

مهندس نرم افزار

ریحانه کیانی

گرافیست