وصال جواهری

توسعه دهنده

وصال جواهری از اعضای مجله موسیقی معاصر .

برای مطالعه بیوگرافی وارد شوید.

وصال جواهری

اطلاعات

  • نشانی : ایران ، تهران

نگین مسافرین

گرافیست

عرفان دری

مدیر مجله