اصغر قربانی - توسعه دهنده

مریم ایمانی - کارشناس فروش

مهران محمدی - مدیر فروش

سمیه مقدم - هم بنیانگذار

میثم خدایی - مهندس نرم افزار

ریحانه کیانی - گرافیست

رامین احمدلو - توسعه دهنده ارشد

مینا محمدی - مدیر عامل