مقاله

طبیعتِ نامعین (نگاهی به نظریات جان کیج موسیقیدان آوانگارد)

نویسنده : علیرضا امیرحاجبی اینگونه که به نظر می آید،جنجال ها در حوزه موسیقی معاصر نسبت به دهه های گذشته.

ادامه مطلب
مقاله

انقلاب در پیچیدگی ها

انقلاب در پیچیدگی هانگاهی به اندیشه های یانیس زناکیس موسیقیدان و معمار قرن بیستم علیرضا امیرحاجبی آنچه باعث می شود.

ادامه مطلب
اخبار خبر موسیقی معاصر دسته بندی نشده مقاله

فراخوان مقاله نویسی برای مجله موسیقی معاصر

مجله‌ی موسیقی معاصر در نظر دارد بخش مقالات خود را فعال‌تر کند از همین رو از نویسندگان و پژوهشگران علاقه‌مند.

ادامه مطلب